(تذکر:در جلسه اول با محیط ویندوز فرم آشنا شدیم و همچنین کار کردن با دستورات را در آموزش برنامه نویسی تحت کنسول آموزش دادیم لطفا اگر مبتدی هستید با این دو آموزش شروع کنید)در این جلسه سعی داریم کنترل combobox و listbox در سی شارپ را همراه با مثال آموزش دهیم ابتدا به کنترل listbox می پردازیم:

کنترل ListBox در سی شارپ

اگر داخل برنامه نیاز بود که یک لیست انتخاب داشته باشیم از ابزای بنام ListBox استفاده می کنیم.

مشخصه ی مهمی بنام Items دارد که می توان در پنجره ای که باز می شود آیتم های مورد نظرمان را به لیستمون اضافه کنیم

کنترل ListBox در سی شارپ

اما می خواهیم برنامه ای بنویسیم که بتوانیم در زمان اجرا آیتم هایی را به لیستمان اضافه کند یا حذف کند و حتی بتوانیم بین آیتم ها جستجو کنیم؟

کنترل های مورد نیاز :

ListBox

TextBox

Button

کنترل ListBox در سی شارپ

private void btnInsert_Click(object sender, EventArgs e)

{
listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
textBox1.Text = “”;
textBox1.Focus();

}

مفهوم خط 2 و3 :

هر موقعی که TextBox خالی شد نشانگر موس را بده به TextBox که دوباره بتونیم بنویسیم.

  • اگر بخواهیم زمانی که کلید اینتر را انتخاب کردیم متن داخل TextBox به ListBox اضافه شود از قطعه کد زیر استفاده می کنیم:

private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)

{
if ((int)e.KeyChar == 13)
{
listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
textBox1.Text = “”;
textBox1.Focus();

}

}

  • زمانی که آیتمی را بخواهیم حذف کنیم:

private void btnDelete_Click(object sender, EventArgs e)
{
listBox1.Items.Remove(listBox1.SelectedItem);
}

  • زمانی که بخواهیم یک آیتمی را داخل لیستمان پیدا کنیم:

private void btnSearch_Click(object sender, EventArgs e)

{
string Search_Str = textBox1.Text;
int Index = listBox1.FindString(Search_Str,-1);
//چرا 1- قرار دادم یعنی جایی که هیچ عنصری وجود ندارد
//اگر مخالف 1- بود یعنی یک چیزی را پیدا کرده است————–

if (Index != -1) {
listBox1.SetSelected(Index, true);
}
}

 

کنترل ComboBox در سی شارپ

کنترل ComboBox دقیقا خصوصیاتی شبیه به کنترل ListBox دارد فقط جای کمتری نسبت به کنترل ListBox اشغال می کند چون با استفاده از فلش کنارش لیست آن باز می شود:

کنترل ComboBox در سی شارپ

دقیقا مثل کنترل ListBox مشخصه ی مهمی بنام Items دارد که می توان در پنجره ای که باز می شود آیتم های مورد نظرمان را به لیستمون اضافه کنیم:

کنترل ComboBox در سی شارپ

برنامه را اجرا می کنیم:

کنترل ComboBox در سی شارپ

چیزی را مشاهده نمی کنیم تا زمانی که روی فلش کناریش کلیک نکنیم لیست آن را نمایش نمی دهد:

کنترل ComboBox در سی شارپ

یکی دیگر از خصوصیات کنترل ComboBox خصوصیت DropDownStyle است که اگر روی Simple قرار بدیم شبیه کنترل ListBox در می آید. ولی ما خاصیت DropDown را انتخاب می کنیم تا حالت یک منوی کشویی باشد

کنترل ComboBox در سی شارپ

  • اگر بخواهیم در زمان اجرا آیتم هایی را به لیستمان اضافه یا حذف کنیم،کنترل های مورد نیاز :

ComboBox

TextBox

Button

کنترل ComboBox در سی شارپ

private void btnInsert_Click(object sender, EventArgs e)
{
comboBox1.Items.Add(textBox1.Text);
textBox1.Text = “”;
textBox1.Focus();
}

  • زمانی که آیتمی را بخواهیم حذف کنیم:

private void btnDelete_Click(object sender, EventArgs e)
{
comboBox1.Items.Remove(comboBox1.SelectedItem);
}

آموزش combobox و listbox در سی شارپ به پایان رسید امیدواریم استفاده کامل برده باشید. در آموزش بعد نیز کار با سه کنترل ScrollBar و TrackBar و Timer در سی شارپ را به شما آموزش خواهیم داد. با ما همراه باشید.

به این مقاله چند تا ستاره میدی؟
[تعداد رای: 18 امتیاز: 3.7]