پشتیبانی نرم افزار

پشتیبانی نرم افزار

• عیب‌یابی و رفع نقص سیستم عامل‌ها و نرم‌افزارهای عمومی
• مدیریت سیستم‌های کامپیوتری از لحاظ کیفیت و کارایی نرم‌افزاری
• نصب و پیکربندی سیستم عامل‌ها و نرم‌افزارهای عمومی

تمام سعی و تلاش این مجموعه جلب رضایت مشتریان می باشد که در این راستا نیز تا اکنون توانسته ایم رضایت نسبی از مشتریان خود کسب نماییم.

  • پیگیری پشتیبانی فنی نرم‌افزارهای اختصاصی
  • مشاوره و پشتیبانی در زمینه تامین نرم‌افزارهای عمومی و مدیریت لایسنس‌های نرم‌افزاری
  • مشاوره و پشتیبانی در زمینه کاربری نرم‌افزارهای عمومی
  • مشاوره در خصوص زیرساختهای نرم‌افزاری