آموزش query نویسی در Sql Server

با نام و یاد خداوند. سلام خدمت کاربران گرامی
در جلسه قبل با نحوه اتصال به Sql Server و ایجاد پایگاه داده و جدول آشنا شدیم در این جلسه به بحث query نویسی در Sql Server می پردازیم. با ما همراه باشید.

در اولین قدم طبق آموزش جلسه قبل به SQL Server متصل می شویم دیتابیس مورد نظر خود را ایجاد می کنیم. حالا برای نوشتن یک Query از منوی بالا گزینه New Query را انتخاب می کنیم. دقت داشته باشید که دیتابیسی که قصد دارید برای آن qury بنویسید را انتخاب کرده باشید(طبق تصویر):

 query نویسی برای جدول

ایجاد جدول

در جلسه قبل نشان دادیم چطور می توان برای دیتابیس، جدول ایجاد کرد. حالا می خواهیم این کار را با کدنویسی انجام دهیم. برای ساختن یک جدول با استفاده از Query  از دستور زیر استفاده می کنیم:

create table نام جدول
(

)

توجه: در همه دستورات وقتی یک پرانتز را باز می کنید حتما همان موقع ببینید و سپس دستورات مورد نظر را در آن بنویسید.

ایجاد فیلدهای جدول

بعد از ایجاد جدول ، حالا نوبت تعریف فیلدهای جدول می رسد که به صورت زیر تعریف می کنیم :

(برای مثال ما می خواهیم برای جدولمان سه فیلد ID، نام ، نام خانوادگی را ایجاد کنیم )

create table نام جدول
(
//نوع     نام
ID int,
name nvarchar(50),
lastname nvarchar(50)

)

توجه: آخرین فیلد را که تعریف کردید بعد از آن کاما نگذارید.

تعریف کلید اصلی

اگر بخواهیم که فیلد ID کلید اصلی شود جلوی فیلد آن دستور زیر را اضافه می کنیم:

ID int primary key

تعریف کلید ترکیبی

حالا اگر بخواهیم که کلید ترکیبی داشته باشیم طبق تصویر فیلدهایی که می خواهیم به عنوان کلید در نظر گرفته شوند را داخل پرانتز جلوی primary key می نویسیم:

primary key (فیلد 1،فیلد2، …)

اجرای دستورات Query

بعد از نوشتن Query خود گزینه Execute را می زنیم تا Query اجرا شود اگر پیغام Command(s) completed successfully نمایش داد،یعنی دستورات به درستی اجرا شده اند. برای مشاهده جدولی که با query ایجاد کردیم ،کافی است پوشه tables ها را refresh  کنید و جدول خود را مشاهده کنید.

نکته: برای اینکه توضیحی به Query خود اضافه کنیم از علامت دش (-) استفاده می کنیم.

ویرایش جدول

حالا اگر بخواهیم که یک فیلد یا ستون جدیدی به جدول خود اضافه کنیم، در واقع جدول را ویرایش کنیم ، از دستور Alert استفاده می کنیم:(کلمه Alter به معنی تغییر می باشد)
نکته: بعد از ایجاد جدول هر دستوری که بخواهیم اضافه کنیم بعد از پرانتز بسته می باشد.

Alert   table  نام جدول  add   نوع فیلد    نام فیلد

نکته: ما هر تعداد دستور که لازم باشد می توانیم بنویسم ولی اگر در یک Query  چند دستور مختلف نوشته باشیم، وقتی دکمه Excute  را برای اجرا می زنیم، خطا می دهد. پس هر دستور که می خواهید اجرا شود را انتخاب کنید و بعد دکمه Excute  را کلیک کنید.

برای حذف یک ستون از جدول خود باید Query زیر را بنویسیم :

Alert   table  نام جدول  drop  column  نام فیلد

برای حذف کل جدول هم Query  زیر را می نویسیم :

drop  table  نام جدول

query نویسی در Sql Server در اینجا به پایان رسید. در جلسه بعد به ادامه همین مبحث می پردازیم . پس با ما همراه باشید.